Kommunestyremøte 14.sept.

Innhold

14. september kl. 18:30 er det kommunestyremøte. Dette er sakene som skal behandles:
  • Lovlighetskontroll av sak i kommunestyret
  • Valg av representant til Renovasjon i Grenland IKS
  • Forslag til høringssvar - forskrift for tilskudd til frivillighetssentraler
  • Reglement for flagging
  • Tilstandsrapport for grunnskolen i Siljan 2020-2021
  • Kommuneplan 2022-34 – forslag til utbyggingsområder til konsekvensutredning
  • Plan for kompetanse
  • Delegering til salg av tomter på Holtesletta industriområde
  • Endring av vedtekter i SFO

Les sakspapirene her

Møtet er åpent for publikum

Publisert: 14.09.2021 09.07