Kommunestyremøte 8. februar

Innhold

Kl. 18:30 i kveld er det 11 saker som skal behandles i kommunestyremøtet.

Dette er sakene som skal behandles:

 • Siljan sykehjem og helsebygget inkl. oppvekstadministrasjonen-Navneendring
 • Evaluering av matserveringstider ved Siljan sykehjem
 • Plan for inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier 2022-25
 • Plan for klima og energi 2022
 • Plan for folkehelse 2022
 • Omstillingsrutinen for Grenlandssamarbeidet
 • Reglement for økonomi
 • Reglement for årsbudsjett
 • Reglement for investering
 • Reglement for Startlån
 • Valg av varamedlem til eldrerådet for perioden 8.2.22 - ut valg-perioden

Orienteringssaker:

 • Orientering om koronapandemien

Les sakspapirene til møtet her

Møtet avholdes digitalt. for å følge møtet, send epost til post@siljan.kommune.no eller ring 35942500 for å få lenke til møtet.

Publisert: 08.02.2022 11.05