Liv og Røre i Siljan

Innhold

10. november ble det markert at alle grunnskoler og barnehager i Siljan nå med i Liv og røre.

Liv og røre skal fremme helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring.

Dette ble markert sammen med glade barn og ansatte fra Skogloppa, Loppedåpan og Sagaenga, med besøk av ordfører, fiskeburgere fra bålplassen og hinderløype.

Hva er Liv og Røre?

Liv og røre i Telemark, er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Liv og røre skal bidra til bedre helse og trivsel for barnehage- og skolebarn.

Hovedmålet er å bedre levekår blant barn i Vestfold og Telemark gjennom økt fysisk aktivitet, sunne og inkluderende måltider og mentalt og sosialt velvære.

Programmet skal fremme sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal ta gode helserelaterte valg i barnehagen og for framtida.

Rammeplan, anbefalinger og retningslinjer

Liv og røre i barnehager bidrar til å oppfylle Rammeplan for barnehager, nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting for barn og nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen fra Helsedirektoratet. Retningslinjen sier både noe om gjennomføringen av måltidet i barnehagen og om ernæringskvaliteten i mat og drikke. Arbeidet med mentalt og sosialt velvære bygger på nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

 

Publisert: 15.11.2021 09.24