Midlertidig besøksstans

Innhold

I forbindelse med at en ansatt ved Siljan sykehjem ble bekreftet koronasmittet i går, er alle beboere ved sykehjemmet satt i karantene frem til og med 27.12.20.

Samtlige beboere er blitt testet i dag, mandag 21.12.20.

Det er innført midlertidig besøksstans på sykehjemmet i karanteneperioden. Alle pårørende er blitt kontaktet.

Sykehjemmet er forøvrig i tilnærmet normal driftsituasjon. Det gjøres enkelte personellmessige omdisponeringer slik at beboerne blir ivaretatt på en god og trygg måte.

Publisert: 21.12.2020 14.26