Næringsprisen i Siljan 2019

Innhold

Hvem bør vinne årets næringspris i Siljan? Kom med forslag!

Begrunnet forslag på kandidat sendes på epost til post@siljan.kommune.no, eller send brev til Postboks 16, 3749 Siljan

innen 18. november 2019

Hvem kan motta denne prisen?

Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Siljan, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Mottakere av prisen må oppfylle følgende kriterier:

  • Skapt/sikret arbeidsplasser i Siljan og/eller for kommunens innbyggere
  • Skapt en positiv utvikling innen en virksomhet eller næring
  • Satt Siljan på kartet i næringssammenheng.

Prisen deles ut i forbindelse med julegrantenningen i Siljan sentrum 1. desember.

Allum Transport AS vant prisen i 2018 - dette er fra utdelingen.
Til venstre Jan Gunnar Kløverød, ordfører Kjell A. Sølverød og Geir Øksenholt

Publisert: 23.10.2019 10.15