Oppdatert koronavaksine kommer

Innhold

Europeiske legemiddelmyndigheter jobber nå med å godkjenne en ny oppfriskningsvaksine, som er bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer nå.

Alle personer fra 65 til 74 år i Siljan kan ringe legekontoret, tlf.: 35 94 25 50 for å bestille time for oppfriskningsdose med koronavaksine.

Om ikke lenge vil vi ha oppdaterte vaksiner av Pfizer/BioNTech sin vaksine (Comirnaty) til oppfriskningsdoser i Siljan.

De nye «omikron-vaksinene» er kun for oppfriskningsvaksinering, og skal ikke brukes til grunnvaksinering. De nye vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer nå (Omikrom BA.1).

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, skal ikke ha en ny oppfriskningsdose med «omikron-vaksinen» nå.

Moderna (Spikevax) har også fått godkjent en oppdatert vaksine, men det er ikke gitt noen dato for når vi får leveranser av denne.

Personer i de anbefalte målgruppene (65 år eller eldre) som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

Fram til vi har de oppdaterte vaksinene på lager, kan du fortsatt få oppfriskningsdose med den gamle vaksinen. De regnes for å ha like god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

Bivirkningene ved den nye «omikron-vaksinen» ser så langt ut til å være de samme som ved de «vanlige» koronavaksinene vi har benyttet til nå.

Publisert: 09.09.2022 09.07