Trafikksikring ved skole og barnehage

Innhold

På mandag, 23. sept. starter arbeidet med å gjøre trafikkavviklingen ved Midtbygda barneskole, Loppedåpan barnehage og Idrettshallen mer trygg!

Parkeringen skal utvides og strammes opp, nytt belysningsanlegg, og det skal lages en rabatt med trær som skiller parkeringsplassen og trasé for gående og syklende.
Intensjonen med hele prosjektet er trafikksikring av hele området.

I byggeperioden vil det bli endret kjøremønster for levering av barn på skolen og barnehagen, og for parkering - det blir viktig at alle følger skilting og anvisninger!!

Levering av barn til skolen

Dere som kjører barna til skolen henstilles til å bruke rundkjøringen for å sette av barna, ikke kjør inn i anleggsområdet.

Levering av barn til barnehagen

Veien ned til Loppedåpan vil i første omgang være åpen for fri ferdsel, og er i utgangspunktet tiltenkt de som skal levere barn til barnehagen. Det vil være plass til å parkere i nedre del av anleggsområdet, levere barna, og kjøre ut samme vei. For å avlaste veien inn til Loppedåpan, er det muligheter for å kjøre inn mot Bakkaneriset, og følge barna opp GS-vegen derfra.

Parkering

Det vil bli inngjerding av hele parkeringsplassen i første omgang, slik at arbeidene kan foregå på en trygg måte innenfor der. Inngjerdingen omfatter til og med asfalten inn til idrettshallen.

Når parkeringsplassen er ferdig asfaltert, vil trafikken bli skiltet inn dit, og eksisterende veg bli bygget om.

Parkering ansatte

Parkering for ansatte ved Loppedåpan og Midtbygda er i anleggsperioden lagt til en næringstomt langs Industrivegen.

Skolebussen

Skolebussen går som normalt, og snur i rundkjøringen, området der blir ikke omfattet av prosjektet.

Parkering idrettsparken

Parkering i forbindelse med trening, kamper og arrangementer i Siljan idrettspark vil være i rundkjøringen til bussen, gruslagt plass i nederste del av anleggsområdet, samt næringstomten som ligger på høyre side like etter avkjøringen til Loppedåpan.

Vi henstiller alle til å være tålmodig og vise hensyn i byggeperoiden - det blir veldig bra når det blir ferdig!!

 

 

 

Publisert: 20.09.2019 12.52