Oppfriskningsdose for de med svekket immunforsvar

Innhold

I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at oppfriskningsdose for de med alvorlig svekket immunforsvar kan reduseres ned til 3 måneder.

Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4. Dette vil sikre at de som er mest utsatt raskere får vaksine og bedre forutsetninger for økt beskyttelse.

Send SMS

Dersom du er i denne kategorien, sender du SMS til vaksinekoordinator i kommunen, tlf.: 477 07 169 og oppgir ditt navn og fødselsdato. Da blir du satt opp til vaksinetime første uke i januar 2022 dersom det har gått 3 måneder siden 3. dose. Du får SMS tilbake med tidspunkt for vaksinering.

Usikker?

Dersom du er usikker på om du kommer inn under denne kategorien, ta kontakt med din fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 17.12.2021 14.27