Plan for Covid-19 vaksinasjon i Siljan

Innhold

Siljan kommune er godt i gang med planleggingsarbeidet for vaksinasjon mot covid-19. Det er utarbeidet en plan for vaksinasjonsarbeidet og denne er oversendt fylkesmannen.

Siljan kommune er godt i gang med planleggingsarbeidet for vaksinasjon mot covid-19. Det er utarbeidet en plan for vaksinasjonsarbeidet og denne er oversendt fylkesmannen.

Vaksineringen av øvrig befolkning skal foregå i samfunnssalen i kommunehuset, og alle som skal vaksineres blir kontaktet av personell fra kommunen. Det er ikke nødvendig å ringe fastlege eller kommunen for å melde interesse for å få vaksinen.

Koronavaksinen
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Informasjon
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Prioritering
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg

Mer informasjon om koronavaksine finner du hos Folkehelseinstituttet

 

Publisert: 18.12.2020 15.26