Registrer din positive selvtest

Innhold

Registrer positivt resultat på selvtest for korona i kommunens smittesporingssystem!

Helsedirektoratet har bedt om at alle som får positivt resultat på selvtest registrerer resultatet

Gjør det her 

Ved å registrere positivt resultat, bidrar du til at kommunen får oversikt over smittesituasjonen lokalt og at Helsedirektoratet holder oversikt over smitteutviklingen nasjonalt.

Hvis du registrerer positivt resultat, vil du automatisk få tilsendt en tekstmelding med lenke til
informasjon om hva du bør gjøre når du har testet positivt.

Ved positiv selvtest må du gå i isolasjon og varsle alle dine nærkontakter.

Disse anbefales i tillegg å ta en bekreftende test på testsenteret:

  • Personer som søker helsehjelp (diagnostisk testing) og i alle tilfeller der en PCR-analyse har betydning for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.
  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personer som ikke har fått oppfriskningsdose, dersom de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan

Les mer om koronatesting her (regjeringen.no)

I Siljan

I Siljan er det stabilt høy smittetrend, 66 innmeldte tilfeller forrige uke, men tallene kan være unøyaktig og lavere enn den faktisk er siden innbyggere nå selv registrerer positiv selvtest.

Ut i fra risikovurdering som blir gjort hver uke, er vurderingen av risiko for at smitten uten tiltak kan gi betydelig sykdomsbyrde og overbelaste tjenestene, som middels.

Det er fremdeles tjenester i kommunen som har utfordrende kapaistet på grunn av høyt sykefravær.

Publisert: 16.03.2022 10.02