Skifte av vann- og avløpsledninger

Innhold

Siljan kommune skal skifte ut vann og avløpsledninger fra Stomperudbua til krysset Furuvegen/Sagdalsringen. Vi varsler i den forbindelse noe økt trafikk inn Sagdalsringen og Furuvegen samt krysset ved Holteringen.

Det kan bli nødvendig med kortere avstenging av Furuveien for etablering av grøfter.

Sikkerheten vil bli ivaretatt med skilting og nødvendige inngjerdinger av anleggsområdet.

Forventet ferdigstillelse av arbeidet er i løpet av juni.

Publisert: 20.04.2022 08.55