Skolene og barnehagene på rødt nivå i Siljan

Innhold

Det er innført rødt nivå i skolene og barnehagene i Siljan. Dette betyr at det blir hjemmeundervisning for elevene fram til juleferien.

Skolene vil legge ut detaljert informasjon om tilbudet.

Dette gjelder kulturskolen også.

I barnehagene blir det en videreføring av tiltakene som ble varslet i går, og iverksatt i dag, også fram til juleferien. 
Sårbare barn og barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber vil få et omsorgstilbud.
Alle foresatte blir informert i løpet av dagen.

Tiltakene i skolene og barnehagene er besluttet innført ut i fra en helhetsvurdering av smittesituasjonen i kommunen nå.

Publisert: 14.12.2020 13.12