Smittetall for Siljan uke 5

Innhold

Det ble registrert 62 personen smittet med Covid-19 i Siljan forrige uke.

Smittede i Siljan uke 5

62 nye smittet med covid-19 i Siljan.

Hittil registrert 246 smittede.

Vaksinerte i uke 5

0 førstedoser, 4 andredoser, 19 tredjedoser og 2 fjerdedoser.

Denne uken er vi kommet til innspurten av tredjedose til Siljan sine innbyggere, og det er starten på vaksinering av 5-11-åringer på helsestasjonen.

Testing

49 personer er testet med PCR-test på kommunens teststasjon, og det er utlevert 613 selvtester.

Registrer positiv selvtest selv!

For at kommunen fortsatt skal kunne overvåke smittesituasjonen er det viktig at alle som får positiv selvtest registrerer testresultatet i kommunens smittesporingssystem eller melder ifra ved å ringe koronatelefonen 35 94 25 50. Registrer positiv selvtest her

Oppsummert risikovurdering for Siljan i uke 05

Kommunens vurdering av risiko for at smitten uten tiltak kan gi betydelig sykdomsbyrde og
overbelaste tjenestene, som middels - Tilsvarende scenario 2 – «Høyere smittenivå og økt
innleggelser, økt sykefravær, belastning på fastleger og legevakt, utbrudd i institusjoner».
Totalt har 62 personer testet positivt for covid-19, som fordeler seg på:

  • 39 personer testet positivt for covid-19 med PCR test
  • 23 personer testet positivt for covid-19 med selvtest.
  • Det er en økende smittetrend
  • 613 selvtester for Covid-19 er utlevert
  • Risikonivået blir beregnet ut fra smittesituasjonen siste 14 dager, og ligger på scenario 2.
  • Grønt nivå ut fra trafikklysmodellen i barnehager og skoler.
  • God kapasitet på testing
  • God kapasitet på å gjennomføre TISK arbeid (smittesporing).
  • Utfordrende helsehjelpkapasitet på sykehjemmet, med høyt covid-19 relatert sykefravær
  • Følger nasjonale smittevernråd og tiltak, og har ingen lokale forskrifter.
Publisert: 07.02.2022 12.40