Strengere tiltak enn de nasjonale

Innhold

20. mars innførte regjeringen de strengeste tiltakene, tiltaksnivå 5A i Covid-19-forskriften i Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Det betyr at selv om regjeringen la fram nye strengere nasjonale tiltak i går, har fremdeles Grenlandskommunene strengere tiltak, og det er de som gjelder for vårt område.

 

Fram til 6. april er det disse tiltakene som gjelder for Grenlandskommunene 

Etter 6. april er det forhåpentligvis de nasjonale reglene og rådene som gjelder også for vårt område. 

Publisert: 24.03.2021 12.52