Til deg - om koronavaksinen!

Innhold

Vi oppfordrer alle innbyggere i Siljan til å ta koronavaksine! Vi trenger at ansatte som er i jobb ikke blir syke, både de kommunale tjenestene og alle andre tjenester i kommunen og vi trenger å passe på at ikke mange blir så syke at vi ikke kan gi gode nok helsetjenester til alle! Koronavaksinen kan hjelpe oss med dette – derfor gir kommunen en sterk oppfordring om å takke ja til tilbudet om koronavaksine, alle dosene!

Regjeringen setter som mål at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.

Dersom du ikke har tatt koronavaksine før, ta kontakt med vaksinekoordinator på tlf. 477 07 169 for å få time for vaksinering så fort som mulig.

I Siljan har alle lærere og barnehageansatte nå fått sin tredjedose med vaksine, noe som gjør at de er beskyttet fra alvorlig sykdom.

Alle som har fått sin første og andre dose vaksine i Siljan får sms med tilbud om tredjedose når det har gått 20 uker siden forrige dose.

Neste uke fortsetter arbeidet med vaksinering – 594 doser skal settes de nærmeste ukene. Siljan tilbyr Pfizervaksine til sine innbyggere.

Det har ikke vært aktuelt å organisere drop-in vaksinering i Siljan slik det er i mange andre kommuner. Vi har god oversikt, setter opp timer og innkaller alle fortløpende, alt etter riktig intervall mellom dosene. Skulle du savne tilbud om vaksine, ring 477 07 169 og bestill vaksinetime.

Dette er rådene og reglene fra FHI for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har hatt korona - 

Publisert: 07.01.2022 15.03