Testing av Covid-19 i Siljan i høst og vinter

Innhold

Testing vil foregå fra kl. 12:30 hver ukedag. Ring koronatelefonen; 35 94 25 50 for å bestille testing.

Testingen skjer bak sykehjemmet, under tak ved parkeringsplassen for ansatte. Følg skilting fra innkjøringen til Sparbutikken.

Legekontoret tester i snitt 10-12 personer hver dag etter avtale. Vi har større testkapasitet enn vi trenger nå, men det betyr også at vi er rigget hvis det skulle bli behov for å teste enda flere.

Ta kontakt med koronatelefonen når du:

  • selv mistenker at du er smittet av covid-19
  • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst siste 10 dagene.

Her er mer om FHI sine testkriterier

Publisert: 22.09.2020 10.51