Tilsyn av små avløpsrenseanlegg

Innhold

For boliger, hytter og virksomheter som ikke er knyttet til kommunalt avløpsnett (kloakk), vil Siljan kommune våren 2023 starte opp med tilsyn av små avløps-anlegg i kommunen.

I Siljan kommune er det store drikkevannsinteresser, rekreasjonsinteresser og viktige naturverdier som må sikres mot forurensning.

  • Hva er spredt avløp?
  • Hva er problemet?
  • Hvem har ansvar for hva?

Alt dette får du vite mer om her på kommunens hjemmeside

Publisert: 17.03.2023 11.45