Tiltak i Siljan fra 4. januar 2021

Innhold

Kriseledelsen i Siljan kommune konkluderte i møte 4. januar at i tråd med nasjonale føringer videreføres tiltak, og nye tiltak iverksettes, i første omgang til 18. januar

Skolene
Siljan ungdomsskole og Midtbygda barneskole begynner det nye året på rødt nivå, med egne innganger for hvert trinn, ikke fellesrom for trinnene – elevene må være på eget klasserom eller ute i pausene. Fokuset på smittevern med sprit/håndvask, avstand og at man må være hjemme ved symptomer på sykdom fortsetter.

Barnehagene
Loppedåpan barnehage og Sagaenga barnehage fortsetter også på rødt nivå, som innebefatter i hovedsak færre kontaktpunkter i løpet av barnehagedagene for ansatte, barn og foresatte.
Det er fortsatt fokus på å gi sårbare barn og barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber et godt omsorgstilbud.

Siljan sykehjem
Hver beboer får 2 dager pr. uke hvor de kan ta imot besøk. Det er fremdeles viktig at alle som skal besøke beboere på sykehjemmet ringer på forhånd for å avtale tidspunkt. Ved besøk på pasientrom er det kun en besøkende av gangen iført munnbind. Ellers kan et besøksrom benyttes etter avtale med personale. Ordningen gjelder inntil videre.

Andre tiltak i den kommunale virksomheten:
- Hjemmekontor - Flest mulig, dvs. alle som har mulighet for det, vil ha hjemmekontor. Tjenestetilbudet opprettholdes og tjenester som f.eks. barnevern og PP-kontor vil fortsatt være tilstede fysisk.
- Interne møter skal, i den grad det er mulig, holdes digitalt
- Alle eksterne fysiske møter eller arrangement utsettes til etter 18. januar eller kanselleres, dersom de ikke kan avholdes digitalt.
- Politiske møter fortsetter digitalt
- Servicekontoret stenger dørene for publikum, men sentralbordet vil være åpent.

Publisert: 04.01.2021 22.10