Vaksinering av barn 5-11 år

Innhold

Barn som er født 2010-2016, og de som er født 2017 og har fylt 5 år, kan vaksineres mot covid-19 dersom foresatte ønsker det.

Vaksineringen koordineres av skolehelsetjenesten og vil foregå på helsestasjonen.

Bestilling av vaksinetime

Kontakt helsesykepleier Linda Halvorsen på tlf.: 902 07 461

Vaksinering i denne aldersgruppen er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (samme grupper som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til/oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Én dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker dersom foresatte ønsker dette.

Samtykke

Det kreves samtykke fra begge foresatte! Skjema for dette finner du her (pdf)

Les mer på helsenorge.no

Publisert: 31.01.2022 13.58