Demens

Innhold

Inn på tunet

Inn på tunet er et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet er hver mandag og onsdag på Tveitan gård i Opdalen og har plass til 4 personer.

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator Kari Sæthre tlf 99 59 17 14 eller avdeling for Helse - tlf.: 35942500

Pris

Dagopphold inne på tunet koster kr. 200,- pr dag.

Demenskoordinator

Avdeling for helse har egen demenskoordinator. Demenskoordinator er behjelpelig med bl.a følgende:

  • Samtale med pårørende
  • Vurdering/kartlegging ved mistanke om demens
  • Være behjelpelig med å tilrettelegge tilbud for pasienter med demens og deres pårørende.
Målgruppe

Personer med demens og deres pårørende

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:Sentrumsveien 22

Demenskoordinator Kari Sæthre tlf 99591714

Publisert: 29.06.2017 10.03