Koordinerende enhet

Innhold

Koordinerende enhet tar imot søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester og saksbehandler disse tverrfaglig.

Det avholdes vedtaksmøte hver mandag.

Saksbehandling av langvarige og koordinerte tjenester blir behandlet i utvidet Koordinerende enhet. Utvidet koordinerende enhet er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe.

Kontaktpersoner

Leder pleie og omsorg: Merete Borgeraas - tlf.: 35942573

Leder forebyggende tjenester: Heidi Vasdal, tlf.: 35942946

Fysioterapitjenesten: Kristin Runge Sørensen tlf 35942947

Spesialsykepleier Tobias Ruud, tlf: 35942572

Konsulent: Mona Lise Baklie - tlf.: 35942939

Publisert: 29.06.2017 09.59