Koordinerende enhet

Innhold

Koordinerende enhet tar imot søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester og saksbehandler disse tverrfaglig.

Det avholdes vedtaksmøte hver mandag.

Saksbehandling av langvarige og koordinerte tjenester blir behandlet i utvidet Koordinerende enhet. Utvidet koordinerende enhet er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe.

Kontaktpersoner

Leder for pleie og omsorg: Silje Tveiten Sannerholt - tlf.: 35942573 mob.: 90139076

Leder forebyggende tjenester: Heidi Vasdal, tlf.: 35942946 mob.: 46862848

Fysioterapitjenesten: Kristin Runge Sørensen tlf 35942947 mob.: 91795168

Spesialsykepleier Tobias Ruud, tlf: 35942572

Spesialkonsulent: Ann Kristin Hanssen - tlf.: 35942939 mob.: 481 40 128

Publisert: 29.06.2017 09.59