Koordinerende enhet

Innhold

Koordinerende enhet tar imot søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester og saksbehandler disse tverrfaglig.

Det avholdes vedtaksmøte hver mandag.

Saksbehandling av langvarige og koordinerte tjenester blir behandlet i utvidet Koordinerende enhet. Utvidet koordinerende enhet er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe.

Kontaktpersoner

Leder for pleie og omsorg: Silje Tveiten Sannerholt, tlf.: 90139076

Leder forebyggende tjenester: Anita Vindheim, tlf.: 957 40 805

Fysioterapitjenesten: Kristin Runge Sørensen, tlf.: 91795168

Spesialsykepleier Jarle Toften, tlf.: 902 17 539

Spesialkonsulent: Ann Kristin Hanssen - tlf.: 481 40 128

Se vår informasjonsbrosjyre om Avdeling for helse sine tjenester (pdf)

Publisert: 29.06.2017 09.59