Barnekoordinator

Innhold

En barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestene rundt et barn med flere hjelpebehov.

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c (Lovdata.no).

Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a (Lovdata.no).  

Barnekoordinatoren skal:

  • Koordinere tjenestetilbudet rundt barn og unge med behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, og sikre framdrift i hjelpeprosessen.
  • Være en kontaktperson for familier og ansatte.
  • Ha kjennskap til tjenestene i kommunen og sikre at familier får nødvendig informasjon og veiledning.
  • Sørge for et godt og helhetlig samarbeid mellom tjenestene rundt barnet.
  • Sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Det sendes en forespørsel om barnekoordinator med opplysninger om barnet på «egensøknadskjema» som leveres kommunen.

Egensøknadsskjema finner du her (pdf siljan.kommune.no)

Forespørselen sendes til:
Anita Vindheim, leder for forebyggende tjenester i Siljan kommune.
Epost: anita.vindheim@siljan.kommune.no

Deretter blir forespørselen behandlet i utvidet Koordinerende enhet, og barnekoordinator oppnevnes.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Hanne Krafft
Barne- og familiekonsulent
Tlf.: 936 52 199
Epost: hanne.krafft@siljan.kommune.no

Publisert: 09.02.2023 12.40