Re- og habilitering

Innhold

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere personer med funksjonsnedsettelse sine praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, slik som arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator og mer.

Kortidsutlån

Korttidsutlån inntil 2 år der hjelpemidlet lånes i påvente av et fast hjelpemiddel eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidslån kan du

         Kontakte ergoterapaut Ida Hexeberg Bjørkvold tlf.47 61 40 91

  • kontakte avdeling for helse,hjelpemidler på tlf. 35 94 29 40 eller 35 94 25 73
  • møte direkte på Helse og oppvekstsenteret ; Sentrumsveien 22, 3748 Siljan mellom kl 0900 og 1500 mandag til fredag
Langtidsutlån

Langtidsutlån formidles av Hjelpemiddelsentralen (NAV) etter søknad og vedtak. For å få hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Kontaktinformasjon

Ved behov for hjelpemidler til langtidslån kan du

          Kontakte ergoterapaut Ida Hexeberg Bjørkvold tlf.47 61 40 91

  • kontakte avdeling for helse, tlf. 35 94 29 40 eller 35 94 25 73
  • kontakte nav.no direkte
Publisert: 23.08.2017 14.28