Hjelpemidler

Innhold

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere personer med funksjonsnedsettelse sine praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, slik som arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator og mer.

Kortidsutlån

Korttidsutlån inntil 2 år der hjelpemidlet lånes i påvente av et fast hjelpemiddel eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidslån kan du

  • Kontakte ergoterapaut Ida Hexeberg Bjørkvold tlf.: 907 89 775
  • Møte direkte på Helse og oppvekstsenteret ; Sentrumsveien 22, 3748 Siljan mellom kl. 09:00 og 15:00 mandag til fredag

Langtidsutlån

Langtidsutlån formidles av Hjelpemiddelsentralen (NAV) etter søknad og vedtak. For å få hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Kontaktinformasjon

Ved behov for hjelpemidler til langtidslån kan du

  • Kontakte ergoterapaut Ida Hexeberg Bjørkvold tlf.: 907 89 775
  • kontakte nav.no direkte
Publisert: 23.08.2017 14.28