Forslag til Kommunal planstrategi 2020-23 offentliggjøres

Innhold

Formannskapet vedtok 09. juni 2020, sak 31/20 å offentliggjøre forslag til Kommunal planstrategi 2020-23 for Siljan kommune, med hjemmel i plan- og bygningsloven §10-1.

Vi ønsker synspunkter til forslaget, frem til fristen 15. august 2020.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en oversikt over kommunens planbehov kommende kommunestyreperiode. Gjennom arbeidet med planstrategi, skal kommunens utfordringer vurderes og gjeldende planer evalueres. Det skal være spesiell fokus på kommuneplan, men kommunens øvrige planverk skal også vurderes i forhold til egne mål og ambisjoner og nye statlige forventninger og krav.

Viktige dokumenter

Forslag til kommunal planstrategi 2020-23

Dokumentet kan også ses på Servicekontoret i Siljan kommune, Sentrumsveien 105.

Har du synspunkter på forslaget?

Benytt elektronisk skjema Offentlig høring - høringssvar for å gi innspill til den kommunale planstrategien innen 15. august 2020.


Offentlig høring - høringssvar

Eventuelt send epost til post@siljan.kommune.no.
Eller pr. post til Siljan kommune, postboks 16, 3749 Siljan.

Publisert: 11.06.2020 12.27