Kunngjøring av 3 lokale forskrifter på vann- og avløpsområdet

Innhold

I henhold til forvaltningslovens § 37 kunngjør Siljan kommune forslag til lokale forskrifter knyttet til vann og avløp.

Siljan kommune har utarbeidet forslag til revisjon av to eksisterende lokale forskrifter og utarbeidet en ny lokal forskrift. Dette er følgende forskrifter:

  1. Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Siljan kommune, Vestfold og Telemark
  2. Forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg i Siljan kommune, Vestfold og Telemark
  3. Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften, Siljan kommune, Vestfold og Telemark

Nr. 1. og 2. er eksisterende forskrift som revideres. Nr. 3. er ny forskrift.

Uttalelser til forslagene skal gis skriftlig til Siljan kommunen innen 23. november.

Gi ditt innspill i skjema: Offentlig høring - høringssvar
eller send det til post@siljan.kommune.no

Høringsfrist: 23.11.2022.

Publisert: 17.10.2022 15.40