Offentlig ettersyn av forslag til valg av meddommere

Innhold

Forslag til valg av meddommere legges ut til offentlig ettersyn frem til 6. juni, før kommunestyret fatter vedtak i sitt møte 18. juni.

Siljan kommune skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2025-2028. I tillegg skal kommunestyret oppnevne forslag til kandidater som skjønnsmedlemmer og det er fylkestinget som foretar valget av disse.

Har du merknader eller innvendinger til forslag til meddommere, sendes det til

post@siljan.kommune.no

innen 06. juni 2024.

Liste over meddommere til offentlig ettersyn (pdf)

Publisert: 23.05.2024 15.33