Kontingentkasse

Innhold

Siljan kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. Dette er et led i arbeidet mot barnefattigdom.

Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Siljan.

Hva kan du søke støtte til?

Søtten gis til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Søkesum er inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan søke?

Det er kun laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker?

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du?

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Kontingentkassas kontaktperson Jeanett Aas Andersen, jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no, 47471166. 

Publisert: 27.08.2020 10.27