Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Arbeidet med den kulturelle skolesekken gjøres på tre nivåer: Nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedvekten av arbeidet gjøres på regionalt og lokalt nivå.

Hold deg oppdatert på ungdomsskolens turnéplan

Holder deg oppdatert på barneskolens turnéplan

Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elever

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole.

De enkelte temaene

1. Scenekunst

Elevene bør bli kjent med teateroppsetninger med ulikt uttrykk slik at de kan lære om forskjellige teaterformer. Naturlige samarbeidspartnere er Teater Ibsen og andre teatergrupper i regionen. De vil også få mulighet til å arbeide sammen med Jeanne Bøe som har bred erfaring på feltet. Elevene vil selv være hovedaktører i arbeidet med MOT-revyen. Gjennom den regionale DKS turneplanen vil elevene få oppleve ulike danseformer, både moderne danser, og tradisjonell folkedans. De presenteres også for profesjonelle danseoppsetninger.

2. Visuell kunst

Temaet er todimensjonal kunst. Elevene får besøk av kunstene og for opplevelse med kunstverk i forbindelse med de regionale DKS besøkene. I forbindelse med besøk på hver enkelt skole, vil elevene kunne få arbeide sammen med de enkelte kunstnerne. De vil også få et tilbud med å arbeide med visuell kunst gjennom samarbeidet med Kulturskolen. 

3. Musikk

De regionale DKS besøkene sørger for at elvene får et bredt og godt tilbud innenfor musikkfeltet. Her får de oppleve profesjonelle utøvere.

4. Film

Gjennom det regionale DKS vil elvene få oppleve film på ulike plan. Både gjennom å se film og møte aktører innen filmbransjen.

5. Litteratur/bibliotek

Elevene skal gjennom litteraturen styrkes i den kulturelle tilhørigheten lokalt, samtidig som de skal få innblikk i og forståelse for, andre kulturer. Elevene bør få møte forfattere for å få inspirasjon til egen skriving, og som motivasjon til lesning.

Det er tenkt at i tillegg til å komme til biblioteket, bør biblioteket komme til barneskolen for å være et supplement til skolebiblioteket.

6. Den lokale kulturarven

Den lokale kulturarven er skogsdrift, jordbruk, landbruk, jakt, fiske og friluftsliv, og målsetningen er at elevene skal få en ydmyk og respektfylt holdning til naturen som vi alle er en del av. Siljans historie, bygdeborg, krigsminner, og kulturminner generelt skal vektlegges. Videre har Siljan et kirkebygg med særlig stor interesse. Elevene skal ta utgangspunkt i den lokale arkitekturen og byggeskikken.

I Siljan er driftsbygninger av særlig interesse historisk sett. Inn i temaet går også interiør. Også utbygging av kraftstasjoner samt tømmerdrift er viktige.

Lokal handlinsplan

Alle aktivitetene er 1 gang pr. skoleår.

Midtbygda Skole

Trinn Innhold
1 Visuell kunst: «Magikunst»
I samarbeid med Kulturskolen i Siljan vil barna i første trinn lære finne inspirasjon i naturen rundt seg og bruke dette inn mot tegning/maling/drama.
2 Kulturarv: Bli kjent med nærmiljøet
I samarbeid med Siljan Jeger- og fiskerforening vil barna i andre trinn bli med på en vandring i Siljanmarka
3 Litteratur: Bibliotekbesøk
Tredje trinn blir invitert ned til biblioteket en gang i året. Her vil de få en orientering om biblioteket og få bokanbefalinger og bli lest for.
4

Kulturarv: Bygdeborgen «Børja»
I samarbeid med Siljan Historielag vil andre trinn ha en årlig tur ut til Børja for å se på restene etter bygdeborgen.

4 Kulturarv: «Potet-tur» del 1
I samarbeid med Inn på Tunet (Tveitan) i Siljan vil elevene i fjerde trinn være med å sette poteter på våren, samtidig som de lærer landbrukshistorie mm.
5 Kulturarv: «Potet-tur» del 2
Elevene som i våres var med på å sette poteter kommer nå tilbake på høsten for å høste potetene.
5 Kulturarv: Hjortesafari
I samarbeid med Siljanhjort vil femte trinn i løpet av vinteren få komme å hilse på hjortefarmen i Siljan. Her vil de blant annet lære om mattradisjoner og lokalhistorie.
6 Kulturarv: Austad skole og kullkjelleren
Sammen med Siljan Historielag vil sjette trinn besøke Austad skole som var i drift fra 1878-2008. Her vil de få en innføring i skolehistorien i tillegg til annen lokalhistorie. Kullkjelleren er Siljans tusenårssted og et viktig kulturminne i Kommunen
6 Kulturarv: Urtetur til Auen Urtegård
Mot slutten av skoleåret inviterer Ann på Auen sjette trinn til urtegården. Her vil hun fortelle om det unike biologiske og kulturelle landskapet i området.
7 Kulturarv/visuell kunst: Siljan Kirke
I samarbeid med Siljan Menighet får syvende trinn får en omvisning i kirken fra 1100-tallet.

Felles for alle trinn

Trinn Innhold
1-7 Litteratur: Bokuke, med forfatterbesøk.
1-7 Litteratur: Oppsøkende bibliotekar
I forbindelse med Sommerles kampanje vil bibliotekaren komme til alle klassene med lesetips og informasjon om årets kampanje.

Siljan Ungdomsskole

Trinn Innhold
8 Litteratur: Bokuke med forfatterbesøk.
Sammen med Biblioteket organiserer skolen en uke fylt med bøker og litteraturglede for åttende trinn.
8 Litteratur: Bibliotekbesøk.
Elvene i åttende trinn blir invitert til biblioteket i Siljan og får inspirasjon og omvisning.
9 Kulturarv/arkitektur: Siljuhaugen
I samarbeid med Siljan Historielag vil elevene i niende trinn få en guidet tur på Siljuhaugen kultursti og de vil få oppgaver knyttet til stien. De vil også få en omvisning i Kirken i samarbeid med Siljan Menighet.
10 Scenekunst: inspirasjon og veiledning fra Jeanne Bøe.
Elevene i tiende trinn vil få mulighet til å arbeide med Jeanne Bøe innenfor feltet scenekunst. (Mulig 2 ganger pr. år)

Felles for alle trinn

Trinn Innhold
8-10 Scenekunst: Teaterbesøk
Teater Ibsen vil sette opp relevante stykker som egner seg for ett eller flere trinn ved ungdomsskolen.
8-10 Scenekunst: Mot revy.
Siljan ungdomsskole har gode tradisjoner for å lage, sette opp og gjennomføre revy.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66,
epost:  jan@siljan.kommune.no

Publisert: 06.09.2017 09.47