Kulturpris

Innhold

Siljan kommunes kulturpris skal tjene som inspirasjon og stimulans for personer eller organisasjoner som gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.

Forslag til kandidater skal være skriftlig og begrunnet, og kan sendes elektronisk, på e-post til post@siljan.kommune.no eller leveres på servicekontoret INNEN 15. oktober.

Søk her

Retningslinjer for kulturprisen Siljan kommune

  1. Siljan kommune deler hvert år ut kulturpris i den utstrekning det er avsatt midler til dette.
  2. Kulturprisen kan deles ut innenfor kulturs samlede ansvarsområde. Ved fordeling av prisen skal det over et visst tidsrom legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike  kulturaktiviteter.
  3. Formålet med prisen skal være å tjene som inspirasjon og stimulans for personer som  gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.
  4. Kulturprisen kan også tildeles en organisasjon.
  5. Kulturprisen settes til maksimum det beløpet som står på kommunens budsjett det enkelte år og minimum 2500.
  6. Kulturprisen deles ut på grunnlag av foreslåtte kandidater. Utvalg for samfunn er ikke bundet av innkomne forslag og kan selv foreslå kandidater.
  7. Utvalg for samfunn avgjør om kulturprisen skal deles ut og til hvem.
Publisert: 05.07.2017 15.03