Lag- og foreninger

Lag- og foreningsregister

Alle lag og foreninger oppfordres til å registrere seg i Siljan kommunes foreningsregister.

Dette er en forutsetning for å kunne motta tilskudd fra kommunens tilskuddsordninger.

Foreningsregisteret er også viktig for å kunne yte god service overfor dem som ønsker å komme i kontakt med en forening, og fungerer også som et rekrutteringsverktøy for frivilligheten.

Finn oversikt over aktivitetstilbud i Siljan i foreningsportalen Hva skjer i Siljan?

Publisert: 07.08.2017 09.16