Jodtabletter ved atomulykker

Innhold

Siljan kommune har jod tabletter lagret ved Siljan helse- og omsorgssenter. Disse er ment for de mest sårbare målgruppene; barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Målgruppene for jod tabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende siden det er disse som har størst risiko for helseskade, ved et eventuelt utslipp av radioaktiv jod.

De vil distribuere til skoler og barnehager når sentrale myndigheter har gitt melding om at kommunen skal dele ut tabletter.

Bare tas etter råd fra myndighetene

Jod tabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette. Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som leder utvalget.

Hvem skal ta jod tabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Øvrig innbyggere under 40 år anbefales å anskaffe seg jod tabletter selv for å ha hjemme, da det i helt spesielle situasjoner også kan være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

De over 40 år har svært liten risiko for å få helseskade, og trenger ikke ta jod tabletter.

Mer informasjon

- Spørsmål og svar om jodtabletter (DSA)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
- Riktig bruk av jodtabletter mor radioaktivt nedfall - Helsedirektoratet

Publisert: 02.03.2022 11.10