Kommunenytt

Innhold

Publikasjon for offentliggjøring av sakslisten til kommunestyremøtene, informasjon fra avdelingene og kulturlivet i Siljan kommune.

Kommunenytt er en liten publikasjon som leveres ut til alle innbyggere i Siljan før hvert kommunestyremøte.

Hovedhensikten med avisen er å offentliggjøre sakskartet til kommunestyremøtene.

Avisen inneholder også informasjon fra de ulike avdelingene i kommunen, samt omformasjon fra kulturlivet i Siljan

Informasjon om kulturarrangement i Siljan finner du i foreningsportalen "Hva skjer i Siljan". Alle lag og foreninger oppfordres til å legge inn sine arrangement der. Trenger du hjelp til det, kontakt Siljan Frivilligsentral, epost: post@siljan.frivilligsentral.no,  Tlf. 99388894

Frist for levering av stoff våren 2024

15. januar - distribueres 19.-21. januar
26. februar - distribueres 1.-3. mars
29. april - distribueres 3.-5. mai
3. juni - distribueres 7.-8. juni

Utgitte nummer i 2024

April (pdf)
Mars
(pdf)
Januar
(pdf)

Utgitte nummer i 2023

Desember (pdf)
November (pdf)
Oktober
(pdf)
August (pdf)
Juni
(pdf)
April (pdf)
Mars (pdf)
Januar (pdf)

Kontaktinformasjon

Redaktør:
Ingrid M. Eikland

Epost: post@siljan.kommune.no / ime@siljan.kommune.no

Tlf.: 41307072

Publisert: 03.07.2017 14.51
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Kontaktperson: Ingrid M. Eikland

Tittel: Kommunikasjonskonsulent

Telefon: 413 07 072

Kontaktperson: Kjersti Grave Næss

Tittel: Beredskapskoordinator, Politisk sekretariat

Telefon: 988 39 065

Kontaktperson: Tone Johnsgård

Tittel: Arkivleder

Telefon: 976 87 968