Kommunenytt

Innhold

Publikasjon for offentliggjøring av sakslisten til kommunestyremøtene, informasjon fra avdelingene og kulturkalender for lag og foreninger i Siljan kommune.

Kommunenytt er en liten publikasjon som leveres ut til alle innbyggere i Siljan før hvert kommunestyremøte.

Hovedhensikten med avisen er å offentliggjøre sakskartet til kommunestyremøtene.

Avisen inneholder også informasjon fra de ulike avdelingene i kommunen, samt annonsering av kulturarrangement fra lag og foreninger i Siljan.

Frist for levering av stoff våren 2022:

  • 23. januar - Utlevering Midtuke 5
  • 13. mars - Utlevering Midtuke 12
  • 21. april - Utlevering Midtuke 18
  • 1. juni - Utlevering Midtuke 24

Utgitte nummer i 2022

Mai
Mars

Januar

Utgitte nummer i 2021

Desember

November
Oktober
September
Juni
April
Januar
Mars

Kontaktinformasjon

Redaktør:
Ingrid M. Eikland

Epost: post@siljan.kommune.no / ime@siljan.kommune.no

Tlf.: 35942528 / 41307072

Publisert: 03.07.2017 14.51
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan