Ledige stillinger

Innhold

Velkommen som jobbsøker i Siljan kommune

Oversikt over ledige stillinger i Siljan kommune

Trykk her og gå til oversikt over ledige stillinger i Siljan kommune (Webcruiter)

Å jobbe i Siljan kommune

Siljan kommune ønsker å fremstå som en sunn og dynamisk organisasjon som hele tiden søker å gi det beste tilbudet til innbyggerne. Derfor ønsker vi oss dedikerte ansatte som er bevisst sitt ansvar for kommunens samfunnsoppdrag. Kommunens personalpolitikk skal gjøre de ansatte i kommunen i stand til å oppfylle kommuneplanens visjon; Trygg - Levende - Inkluderende. Hovedmålsettingen er å skape trygghet i alle livssituasjoner, skape aktiviteter og at alle skal føle seg hjemme i Siljan kommune.

Siljan kommune er med sine 230 ansatte fordelt på fire avdelinger en effektivt drevet kommune med høy trivsel blant de ansatte. Vi tilbyr spennende og utviklende arbeidsplasser med gode muligheter for videreutdanning. Det er kort vei mellom beslutningstakere og brukere, og det er tett samarbeid mellom avdelingene i organisasjonen.

Kommune er Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA) og alle ansatte i Siljan kommune har pensjonsordning i KLP og Statens pensjonskasse (undervisnings-personalet).

Hvordan søke

Vi benytter rekrutteringsverktøyet Webcruiter. Du som har benyttet Webcruiter tidligere i forbindelse med jobbsøknad kan benytte funksjonen for å kopiere CV, og har du ikke benyttet dette systemet før må du legge inn CV på nytt. Systemet er enkelt og selvforklarende og du lagrer mens du registrerer. Veiledning kan fås ved servicekontoret, tlf. 35 94 25 00 kl. 09:00-14:00.

Gå til der du registrere og oppdatere din CV i Webcruiter her

Ansettelse i Siljan kommune

Arbeidstakere tilsettes i Siljan på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og ansettelsesdokumenter.

Politiattest

Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming.

Offentlighetsvurdering

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om man har bedt om å bli unntatt fra søkerliste, jfr. offentlighetslova § 25. Kommunen vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet dersom ønsket ikke kan imøtekommes.

Publisert: 23.06.2017 09.34