NAV  Siljan

Innhold

NAV Siljan i disse koronatider

NAV Siljan ønsker at du bruker digitale løsninger på NAV.no, f.eks. via din aktivitetsplan, eller at du ringer til oss. Dette for å hindre smitte og sikre at våre medarbeidere er i stand til å ivareta sine oppgaver.

Sjekk først om du finner det du trenger av informasjon på samlesiden Koronavirus - informasjon fra NAV. Her finner du spørsmål og svar om koronaviruset for personbrukere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.

Slik kommer du i kontakt med NAV i Vestfold og Telemark.

Du kan også gjøre følgende:

  • Ring NAV på telefon: 55 55 33 33
  • NAV-leder Siljan, tlf. 913 77 037 eller·
  • kommunens sentralbord 35 94 25 00
  • eventuelt send e-post: elin.mandt@nav.no

Publikum finner mye nyttig informasjon på nav.no, og det anbefales at man undersøker om svarene på spørsmålene man har finnes der før man tar kontakt på annet vis. Det samme gjelder om man ringer vårt kontaktsenter.

  • Er du i behov for akutt bistand eller trenger individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter
  • Er du arbeidsgiver og har behov for kontakt med en veileder hos oss i forbindelse med permittering eller annet
  • Trenger du bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger

Vi ønsker fortrinnsvis å gjennomføre samtaler og møter via telefon eller video. Vi har også opprettet vakttelefon som går direkte til NAV Siljan v/Elin Mandt. Denne er betjent mandag til fredag kl. 09.00-15:00.

NAV Siljan ønsker at publikum skal oppleve å bli godt ivaretatt selv om vi fysisk ikke lengre er like tilgjengelige. Våre veiledere og samarbeidspartnere er i kontakt med personer de følger opp for å sikre god dialog gjennom den første tiden. Ingen som har rett på økonomisk stønad, skal miste den og alle som har behov for individuell oppfølging skal få det.

NAV Siljan er her for alle innbyggerne og arbeidsgiverne i bygda vår.

La oss stå sammen og finne gode løsninger i en presset tid.

NAV-Siljan har ansvar for følgende tjenester:

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk rådgivning

Gjeldsrådgivning

Flyktningetjeneste

Karrieresenter Telemark

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon? Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter du har? Tenker du på etterutdanning eller omskolering? Er du arbeidssøker eller vil tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme?

Karrieresenter Telemark tilbyr gratis karriereveiledning til voksne over 19 år. Du kan få veiledning på telefon, Skype og e-post eller ved senterets lokaler i Skien.

Her får du profesjonell karriereveiledning. Sammen kan vi fokusere på hva som skal til for at du kommer videre i din prosess. Les mer om karrieresenter telemark og bestill time via vår nettside karrieresentertelemark.no eller kontakte oss i vår telefontid.

 

 Åpningstider

Mandager, onsdager og fredager 

Kl. 09:00-15:00

Tirsdager og torsdager, kun avtalte samtaler.

Ved behov for hjelp, kan NAV Siljan kontaktes via nav.no (døgnåpent), på telefon 55 55 33 33 eller kommunens servicekontor, telefon 35 94 25 00

Publisert: 27.06.2017 11.32
NAV Siljan

Besøksadresse:

Sentrumsveien 46
3748

Postadresse:

Postboks 13
3749 Siljan

Telefon: 55 55 33 33

Kontaktperson: Elin Mandt

Telefon: 55553333