NAV  Siljan

Innhold

NAV Siljan er her for alle innbyggerne og arbeidsgiverne i bygda vår

Åpningstider

  • Mandag: Åpent 12:00–14:00 (Publikums pc tilgjengelig for selvbetjening)
  • Tirsdag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00 til kl. 15.00
  • Onsdag: Åpent 12:00–14:00 (Publikums pc tilgjengelig for selvbetjening)
  • Torsdag: Åpent for avtalte møter kl. 09.00 til kl. 15.00
  • Fredag: Åpent 12:00–14:00 (Publikums pc tilgjengelig for selvbetjening)

Ved behov for hjelp ønsker NAV Siljan at du tar kontakt via digitale løsninger; nav.no, f.eks. gjennom aktivitetsplan, eller at du ringer oss på telefon 55 55 33 33

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis de trenger det

Sosialfaglige henvendelser og Sosiale tjenester

Kontaktperson er Alexander Weckhorst tlf.: 45 23 48 42 (i permisjon til 17.6.24)
Ronald Lund Kristensen tlf.: 454 17 454, eller
Marita Johannessen, tlf.: 930 45 801

Søknad om økonomisk sosialhjelp

NAV sin hjemmeside finner du informasjon og søknadskjema.

Tilgjengelig PC

2 PCer tilgjengelig i veiledningssenteret som bruker kan benytte til selvbetjening.

Sosialfaglige tjenester: gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogram, bostøtte og flyktningarbeid

Papirsøknadsskjema finnes i NAV veiledningssenter og på servicekontoret i Siljan kommune. Sosiale ytelser kan ikke søkes digitalt.

Saksbehandlingstider

Økonomisk sosialhjelp, 3 uker.

Utbetalinger

Skjer fortløpende, grunnet lavt antall sosiale mottakere i kommunen.
Utbetaling når utbetalingsdato havner på helg/helligdag: første/siste virkedag før/etter.
Utbetalingsmåter for nødhjelp: kronekort/rekvisisjon

Trenger du karriereveiledning?

Karrieresenter Vestfold og Telemark tilbyr gratis individuell karriereveiledning for voksne over 19 år bosatt i fylket vårt.

Publisert: 27.06.2017 11.32
NAV Siljan

Besøksadresse:

Sentrumsveien 46
3748

Postadresse:

Postboks 13
3749 Siljan

Telefon: 55 55 33 33

Kontaktperson: Mirna Peco

Tittel: Leder

Telefon: 55553333