Innbyggerinitiativ

Innhold

Initiativretten er en demokratisk rettighet, som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for kommunestyret.

Initiativretten gjelder alle kommunens innbyggere, også personer under 18 år.

Minsak.no - nettportal for innbyggerinitiativ

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lansert portalen minsak.no som skal gjøre det enklere å fremme innbyggerinitiativ. Benytt portalen dersom du ønsker å foreslå en sak som du mener at kommunestyret i Siljan bør behandle. 
Klikk her for å åpne minsak.no

Hva kreves for å bruke initiativretten?

Initiativretten er beskrevet i Kommunelovens §39a.
Følgende bestemmelser gjelder:

Forslagets innhold:
Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunen kan også velge å ta stilling til forslag der beslutningsmyndighet ligger et annet sted, men der det likevel kan være naturlig at kommunens politikere engasjerer seg.

Antall underskrifter:
2% av innbyggerne i kommunen - alternativt 300 i kommunen må støtte forslaget.

Tidsfrist:
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne:
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktpersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt:
Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.

Ingen klageadgang:
Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Publisert: 18.08.2017 09.33
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Kontaktperson: Ingrid M. Eikland

Tittel: Kommunikasjonskonsulent

Telefon: 413 07 072

Kontaktperson: Kjersti Grave Næss

Tittel: Beredskapskoordinator, Politisk sekretariat

Telefon: 988 39 065

Kontaktperson: Tone Johnsgård

Tittel: Arkivleder

Telefon: 976 87 968