Valg 2023

Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg , valgdag 11. september 2023

Valgstyrets møtebok 12.09.2023

Under gjennomføringen av valget blir det skrevet protokoll, kalt møtebok. Dette er meldingen fra valgstyret om hvordan valget er gjennomført. 

Her kan du lese valgstyrets møtebok

 

Valglister med kandidater

Her finner du godkjente listeforslag og kandidater til Kommunestyrevalget 2023 i Siljan.

Tidligstemming fra 3. juli

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i tidsrommet for ordinær forhåndsstemming eller på valgdagen, kan du fra 3. juli til 9. august kl. 09:00-14:00, henvende deg til Siljan kommune for å avtale tid for å avgi stemme.

Telefon: 35 94 25 00
e-post: post@siljan.kommune.no

Husk å ta med godkjent legitimasjon.

Forhåndsstemming fra 10. august

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august og varer fram til og med 8.september 2023.

Valglokale for forhåndstemmegivning er på Servicekontoret i Kommunehuset. Sentrumsveien 105.

Åpningstider for forhåndsstemming: 

  • Mandag - fredag kl. 09:00-14:00.

Utvidet åpningstid fram til kl. 19:00 følgende datoer:

  • Tirsdag 5. september
  • Onsdag 6. september
  • Torsdag 7. september

Husk å ta med legitimasjon.

Valgdalgen 11. september 2023

I Siljan kommune kan du stemme mandag 11. september 2023, kl 09:00-21:00.
Husk å ta med deg legitimasjon når du skal avgi din stemme.

Valglokale

Kommunehuset, Samfunnsalen. Sentrumsveien 105.

Åpent valgdagen 11. september 2023 kl. 09:00-21:00

Stemmegivning hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning eller valgting, kan forhåndsstemme hjemme

  • tirsdag 6. september eller
  • onsdag 7. september

Kontakt Siljan kommune for å avtale dette innen tirsdag 6. september 2023.

Telefon: 35 94 25 00
e-post: post@siljan.kommune.no

Hvem har stemmerett?

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen per 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Siljan kommune legges ut til offentlig ettersyn på Siljan bibliotek og servicekontoret på Kommunehuset ca. 10. juli 2023. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, kan du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Siljan
Postboks 16
3749 Siljan

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se også:

Står du i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2023 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30.06.23

Manntallet for Siljan kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret og Siljan bibliotek i løpet av uke 29.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen til

post@siljan.kommune.no eller

Valgstyret i Siljan
Postboks 16
3749 Siljan

 

Publisert: 06.06.2023 09.06