Fagteam barnehage

Innhold

Fagteam gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder med særlige behov i Siljan kommune.

 De fleste barn vi arbeider med går i barnehage og hjelpen gis der. Ansatte i fagteamet samarbeider tett med barnehagepersonell og barnets foreldre.

Spesialpedagogisk hjelp

Fagteamet er en utøvende enhet som gir spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder etter § 19A i barnehageloven.

Fagteamet yter den spesialpedagogiske hjelpen barna har krav på etter at PP-tjenesten har foretatt en utreding og skrevet en sakkyndig vurdering

Fagteamet har spesialpedagog, språkpedagog, fagarbeider med spesialpedagogikk og morsmålsassistene.

Publisert: 21.01.2020 13.11