Permisjon fra undervisning

Innhold

Elever i grunnskolen skal ha 190 dager med opplæring i løpet av et skoleår. Foreldre/foresatte kan søke elever fri fra ordinær undervisning ut i fra gjeldende permisjonsreglement for grunnskolen i Siljan kommune og Opplæringslovens § 2-11.

Søknad skjer gjennom elektronisk søknadsskjema i Foresattportalen (visma.no). Søknaden skal være skolen i hende i god tid før permisjonstiden.

En klage på enkeltvedtaket skal skje til skolen. Ved opprettholdelse av vedtak skal den oversendes Fylkesmannen i Telemark av skolen.

Permisjonsreglement (pdf)

Publisert: 31.08.2017 12.25