Skolerute

Innhold

Skoleruta er felles for grunnskolen i Siljan. Foresatte har mulighet til å søke elever fri på dager med undervisning.

Skoleruta for skoleåret 2023-2024 finner du her (pdf)
Skolerute for skoleåret 2024-2025 (pdf)

Elever i grunnskolen skal ha 190 dager med opplæring i løpet av et skoleår.
Foreldre/foresatte har mulighet til å søke elever fri fra ordinær undervisning etter gjeldende regler i permisjonsreglementet.

Her kan du lese permisjonsreglement (pdf)

Søk om permisjon via Foresattportalen, mer info på skolenes hjemmeside:
Midtbygda skole
Siljan ungdomsskole

SFO-rute 2023-24 (pdf)

 

Publisert: 11.05.2017 13.31