Skolerute

Innhold

Skoleruta er felles for grunnskolen i Siljan. Foresatte har mulighet til å søke elever fri på dager med undervisning.

Skoleruta for skoleåret 2019-2020

Skoleruta for skoleåret 2020-2021

Elever i grunnskolen skal ha 190 dager med opplæring i løpet av et skoleår.
Foreldre/foresatte har mulighet til å søke elever fri fra ordinær undervisning etter gjeldende regler i permisjonsreglementet.

Her kan du lese permisjonsreglement

 

 

 

Publisert: 11.05.2017 13.31