SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak

Innhold

SLT koordinerer lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom primært i aldersgruppen 12 - 18 år.

Siljan kommune sin SLT-kontakt prioriterer områder som krever inngripen etter bekymring, og har også ansvaret for forebyggende tiltak i arbeidet med hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Kontaktinformasjon:

Anette Sagmo
SLT-kontakt
Epost: Anette.Sagmo@siljan.kommune.no
Tlf: 98664822 

Publisert: 22.09.2023 13.41