Kommunale avgifter

Innhold

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av kommunestyret.

Gebyrregulativ 2024

Publisert: 21.09.2017 09.07