Renovasjon

Innhold

Renovasjon i Grenland er renovasjonstjenesten for alle Grenlandskommunene

Ta kontakt

Renovasjon i Grenland (RiG) sitt kundesenter svarer på spørsmål angående avfall, åpningstider, tømmekalender, informasjon tømming, bytte av dunk eller endringer i renovasjonsabonnementet.

E-post: post@rig.no eller telefon 35 10 10 10.

Renovasjon i Grenland IKS

(RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter.

RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, men det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet 20. mars 2014.

Renovasjon i Grenland håndterer avfallet til ca 106 000 innbyggere i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommune.

For mer informasjon besøk hjemmesiden til RIG

Publisert: 27.07.2017 14.19