Ekstraordinær båndtvang

Innhold

På grunn av store snømengder i Grenlandsområdet innføres det ekstraordinær båndtvang i Siljan, Skien og Porsgrunn fra 29. januar. Dette for å beskytte hjortevilt, spesielt rådyr.

Med hjemmel i Lov om hundehold av 4 . juli 2003 nr. 74., §6 innføres det ekstraordinær båndtvang i kommunene Skien, Siljan og Porsgrunn fra 29.januar 2018 fram til 1.april 2018. Kommunen kan i denne perioden oppheve forskriften umiddelbart om forholdene tilsier det.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagen sendes Grenland Landbrukskontor, postboks 158, 3701 Skien.

Grenland Landbrukskontor informerer (pdf)

Publisert: 26.01.2018 12.59