Ny fagkompetanse etablert ved avdeling for helse!

Innhold

Ergoterapitjeneste har vært et manglende fagområde i det forebyggende arbeide innen habilitering/rehabilitering i Siljan kommune. Nå er denne tjenesten på plass, noe som vil gi et kvalitetsløft for mottakere av denne tjenesten.

Ida Bjørkvold starter opp i 100% stilling som nytilsatt ergoterapeut ved avdeling for helse fra 1.oktober 2018 og sier dette om seg selv:

"Jeg heter Ida Bjørkvold, er 27 år gammel og bosatt i Siljan. Jeg er utdannet ergoterapeut ved høyskolen i Oslo og har jobbet som kommunal ergoterapeut i Svarstad de siste 5 årene.

Det er svært spennende å få lov til å være med å starte en ergoterapitjeneste i Siljan kommune. Jeg gleder meg veldig og ser frem til en spennende og utviklende fremtid for kommunens innbyggere."

Vi ønsker Ida Bjørkvold hjertelig velkommen til kommunen vår og avdeling for helse.


Ergoterapeut Ida Bjørkvold

Publisert: 25.09.2018 12.49