Håndtering av farlig avfall

Innhold

Farlig avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer må tas hånd om på en forsvarlig måte - altså leveres på Rødmyr eller puttes i den røde boksen!!

Små ting, som lyspærer, lim, spraybokser, ugressmiddel, bilpleiemidler, motorolje, frityrolje og matfett ol. (utfyllende liste finner du på rig.no) skal legges i den røde boksen som hentes på bestemte datoer når du melder deg på ruta for farlig avfall! Dette er gratis!

Større ting som ikke får plass i boksen, må leveres på Rødmyr gjenvinningsstasjon i Skien!! Gratis å levere inntil 1.000 kg. farlig avfall for privatkunder.

Hverken kommunen eller Auto'n (YX Siljan) har lov til å ta imot slikt avfall fordi det kreves spesialkompetanse for å håndtere disse stoffene!

Les mer på rig.no, eller henvend deg til servicekontoret i kommunen.

Flere eksempler på farlig avfall: Asbest - Bilpleiemidler-Båtpleiemidler-Lim-Lyspærer-Maling, lakk og beis, uherdet Motorolje-Sparepærer-Spillolje-Frityrolje og matfett-Spraybokser-Termometer-kvikksølv-Terpentin-Toner til skrivere o.l.-Trykkimpregnert trevirke-Ugressmiddel-Vindu, isolerglass t.o.m. 1975

Logo Renovasjon i Grenland

Publisert: 23.10.2018 12.45