Totalforbud mot all bruk av åpen ild!

Innhold

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg

Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende, og gjelder inntil videre.

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i store deler av Norge. Brannsjefen har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Det betyr:

Dette kan du gjøre:  

Grille i din egen hage med stor aktsomhet. Er du i tvil om du oppfyller aktomheten så lar du være! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. (Engangsgriller er ikke tillatt)

Dette kan du IKKE gjøre:  

- Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs  

- Det er ikke lov å grille eller tenne opp bål i nærheten av skog, ut- og og innmark  

- Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen

- Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene  

- Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak  

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann.

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Publisert: 31.05.2018 14.49