Saken om opsjon på næringstomt på Holtesletta avvist

Innhold

Saken om opsjon for næringstomta på Holtesletta ble avvist under behandlingen i kommunestyret i går kveld.

 Kommunestyret vedtok at ordfører Kjell A. Sølverød var inhabil. Thomas Høiseth fra Sp forslo å utsette saken, mens Roger Plassen fra Ap foreslo at saken ble avvist. Utsettelsesforslaget fikk 8 stemmer (7 Sp og 1 Sv) og falt, mens forslaget fra Ap om å avvise saken ble vedtatt med 9 stemmer for (6 A, 2 H og 1 KrF).

I saken om Opdalen grendehus/barnehage, vedtok kommunestyret å utsette saken inntil det er sett på andre løsninger, som plassering og brukernes behov. Utsettelsesforslaget, fra Vegard Rekvik i Høyre, fikk 9 stemmer (6 A, 2 H og 1 KrF), mens det ble 8 stemmer i mot (7 Sp og 1 SV).

Du kan lese vedtakene, og mer om de andre sakene som ble behandlet, blant annet tilstandsrapporten fra grunnskolen i Siljan 2016/17 her.

Publisert: 08.11.2017 09.55