Gratis HPV-vaksine

Innhold

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65¬-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. 

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

• Det er ikke nødvendig å være folkeregistret i kommunen for å få vaksinen.

• Tilbudet om gratis vaksine gjelder for alle unge kvinner født i 1991 eller senere og varer i to år.

• Vaksinasjon bør senest være påbegynt innen utgangen av 2018.

• HPV-vaksinasjon består av tre doser. Andre dose gis minst en måned etter den første. Siste dose gis minst fem måneder etter andre dose

For mer informasjon om vaksinering i Siljan kommune ta kontakt med:

• Ledende helsesøster Solveig Veslegard Vestby på 47707169

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Publisert: 22.02.2018 15.27