Høring - forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Siljan kommune

Innhold

15. mai kom det ny nasjonal forskrift om forvaltning av bever. Hver enkelt kommune må nå vedta egen forskrift for å åpne for jakt og fangst av bever.

Den store endringen er at godkjenning av vald med tilhørende kvote og fellingstillatelse faller bort. Kommunen kan nå enten tildele en samlet kvote for hele kommunen eller forvalte bever som annet småvilt.

Siljan kommune foreslår at bever skal behandles som annet småvilt. Det vil si det blir ingen bevervald og heller ingen kvote. Jakttida følger de nasjonale jakttidene. For bever er jakttida fra 1.10 til 30.4.

Forslaget ble vedtatt sendt på høring av utvalg for samfunn 25.1.18. I samme møte ble kommunale målsettinger vedtatt. Målsettingen er derfor ikke på høring.

Samtidig endres minstearealene for elg og hjort noe.

Saksbehandler: Trond Indrebø tlf. 35589023

Frist for merknader: 1. mars 2018

Forskrift om forvaltning av bever (pdf) 

Merknader sendes: trond.indrebo@skien.kommune.no

Publisert: 02.02.2018 14.35