Innskriving av elever til 1.trinn

Innhold

Barn født i 2012, og som skal begynne i grunnskolen i Siljan høsten 2018 må skrives inn.

Frist for dette er 1.mars 2018.

Både nye elever og foresatte vil senere på våren få innbydelser til et besøk på skolen og til et foreldremøte. Begge disse samlingene vil skje i løpet av mai /juni måned.

Det må også søkes om SFO-plass innen 1. mars (eget skjema)!

Kun elektronisk søknad - her er skjema:

Innmelding 1.trinn

SFO-plass

Hvis du får problemer med skjema, ta kontakt med servicekontoret - tlf. 35942500!

Publisert: 22.01.2018 11.24